Książka L. Lessiga 'Wolna kultura’ – w pliku PDF

Omówioną w dziale 'Tematy' książkę Lawrence'a Lessiga 'Wolna kultura' zamieściłem (do pobrania, w pliku PDF) pod adresem podanym obok. Jak można przeczytać w internetowym wydaniu książki (drugi link) : 'Treść książki dostępna na jednej z licencji Creative Commons (by-nc-sa). Dozwolone rozpowszechnianie, przerabianie itp., o ile ma charakter niekomercyjny, podany jest autor i warunki licencji, a prace zależne są udostępniane na tej samej licencji'.
sie 9, 2009 by