„Liczy się tylko miłość…”

"Liczy się tylko miłość, tylko jej niezmienna świadomość i nieustająca cyrkulacja. Miłość, która pragnie otwierać się i obdarowywać wszystkie te niesamowicie piękne istoty, które co dzień spotykasz i które spotykają ciebie...największe cierpienie, jakie możemy sobie nawzajem mniej lub bardziej przypadkowo zadać, jest tylko cieniem tego wszechogarniającego pragnienia wspólnego szczęścia, pojednania, radości. Absolutnej czułości. Dotyku jak wiatr, uśmiechu jak światło, spojrzenia głębokiego jak intensywność kolorów świata. Miłość wykraczająca poza interes własny przekroczy także wszelkie inne ograniczenia. Poddaje się naturalnej dynamice, jest tajemną substancją spajającą istnienia i nieistnienia. Jest wielką wolnością od zachłanności. Właściwie w ogóle nie da się jej opisać. Jest szczęśliwa z kochania nawet w gęstej ciemności i prosta w swej naturze jak znaleziony na drodze patyk"

(mm)

( Z posta w profilu FB Mai Baczyńskiej )

gru 18, 2019 by