Odkrycie czyli Nie-możliwe

By napisać wiersz

nie trzeba znać

wiele słów

można zagrać 

na jednej strunie

na nici zachwytu

przewleczonej

przez wielkie oko

zdziwionej igły

znalezionej 

w stogu siana

 

Krynka Cortez

 

Kwi 6, 2021 by