Tradycyjne Kalymnos: NATSA-NATSA GA

Śpiew: Nikolas Kalidonis
Skrzypce: Michalis Kalidonis
Lutnia: Antonios Dionysiou

!!! 🙂

kw. 18, 2018 by